Ocena: 4.8/5.0

Informacje o zabiegu

Ścięgna, więzadła i mięśnie są strukturami kończyny górnej i dolnej, które warunkują prawidłową motorykę (czynność) narządu ruchu i ręki. Uszkodzenie ścięgien i więzadeł związane jest z dysfunkcją narządu ruchu oraz najczęściej ograniczeniem ruchomości, bólem, obrzękiem, zasinieniem, krwiakiem. Ścięgna i więzadła zbudowane są z tkanki łącznej, której głównym składnikiem są włókna kolagenowe, natomiast mięśnie zbudowane są z włókien mięśniowych gładkich lub poprzecznie prążkowanych.

Uszkodzenie ścięgien i więzadeł następuje najczęściej w wyniku oddziaływania gwałtownej siły przekraczającej wytrzymałość mechaniczną tych struktur lub poprzez stałe mikrourazy, które powodują stopniowe uszkadzanie włókien, krwiaki i następnie powstanie wewnątrz ścięgien, mięśni lub więzadeł blizn, zwłóknień i zwapnień. Uszkodzeniom wysokoenergetycznym może towarzyszyć złamanie kości, zwichnięcie w stawie lub oba jednocześnie. Wystąpieniu uszkodzenia towarzyszy ból ostry lub przewlekły.

Wskazania

  • zerwanie ścięgna
  • zerwanie więzadeł

Cena:

Od 3000 zł