Administratorem Twoich danych osobowych (dalej Administrator) jest Szpital ETERMED Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 10, NIP: 5833399158. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej IODO), który dostępny jest pod numerem telefonu: 22 3797997, a także adresem e-mail: [email protected].

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, Poz. 1000).

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez przepisy RODO, Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

 1. Następujące kategorie danych osobowych, tj. Twoje zdjęcia, przetwarzane będą – jedynie w celach medycznych – na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora, na adres email IODO lub dzwoniąc (dane kontaktowe wyżej).
 3. Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, rok urodzenia, pesel, płeć, nr telefonu oraz dane medyczne – jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi medycznej, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 4. Przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych Twojego opiekuna (jeżeli występuje), tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, rok urodzenia, stopień pokrewieństwa, pesel, nr telefonu – jest niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi medycznej, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, pesel, rodzaj usługi – jest niezbędne do wypełnienia następujących obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO): obowiązki podatkowe, obowiązki statystyczne oraz obowiązki wynikające z przepisów o ochronie zdrowia.
 6. Następujące kategorie Twoich danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, rok urodzenia, pesel, płeć, nr telefonu oraz dane medyczne, przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Odbiorcy, którym przekazujemy Twoje dane to podwykonawcy Administratora świadczący usługi medyczne (w tym Sanepid) oraz administracyjne na Twoją rzecz.
 7. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w punkcie 1 – do momentu cofnięcia zgody, w punkcie 3 i 4 – do momentu wykonania umowy, w punkcie 5 – w okresie 6 lat do momentu wypełnienia obowiązków podatkowych i statystycznych oraz w okresach wynikających z przepisów prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej.
 8. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Masz także prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Żadne dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia Ci świadczeń medycznych przez Administratora.

Więcej o ochronie Twoich danych osobowych, w tym korzystając z naszego portalu, znajdziesz na: www.1dayclinic.pl w zakładce Polityka Prywatności w tym Cookies.

Wydanie: 15.07.2020 r.