Ocena: 4.8/5.0

Informacje o zabiegu

Trzeci Migdałek

Migdałek zwany gardłowym usytuowany jest w części nosowej gardła, nie jest on widoczny w badaniu przez usta. Usytuowany został z tyłu nosa i widoczny jest przez nos lub w badaniu przy użyciu lusterka.

Nowoczesną techniką oceny przerostu migdałka jest metoda endoskopowa przy użyciu fiberoskopu, czyli giętkiego, cienkiego przewodu zawierającego światłowód i zakończonego kamerą, który wprowadza się przez nos lub przez jamę ustną, a obraz w powiększeniu widoczny jest na ekranie monitora. Stosuje się także bezpośrednią metodę palpacyjną lub zdjęcie rentgenowskie.

Migdałki gardłowe u dzieci powiększają się często przy okazji infekcji zarówno bakteryjnych, jak i wirusowych, nie zawsze wymagają leczenia.

Usunięcie migdałka czyli adenotomia jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu lub ścięciu nadmiaru tkanki limfatycznej migdałka gardłowego, zwanego inaczej trzecim migdałkiem. Zabieg ten musi być poprzedzony badaniem wykonanym przez lekarza laryngologa. Specjalista stawia diagnozę na podstawie charakterystycznych objawów towarzyszących przerostowi migdałka, a także po wykonaniu rynoskopii tylnej (wymagającej użycia lusterka laryngologicznego) i przedniej. Niekiedy lekarz decyduje się na badanie endoskopowe z użyciem miękkiego, giętkiego fiberoskopu wprowadzanego do nosogardzieli. Po postawieniu diagnozy wybierane jest najodpowiedniejsze leczenie. Wskazaniami do adenotomii są : znaczne ograniczenie drożności nosogardzieli, poważne trudności w oddychaniu przez nos, występowanie bezdechów sennych, chrapania, twarz adenoidalna, wady zgryzu, nawracające/przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych, przewlekłe/nawracające wysiękowe zapalenie ucha. Zabieg wykonuje się najczęściej po trzecim roku życia, ze względu na częstą samoistną inwolucję (zanik) tkanki limfatycznej u dzieci starszych. Najbardziej preferowaną formą znieczulenia stosowaną w adenotomii jest znieczulenie ogólne. Pacjent zasypia na czas zabiegu, nie czuje w ogóle bólu i nie pamięta tego co działo się podczas operacji. Jest to szczególnie korzystne dla dzieci. Ogranicza się im w ten sposób stres związany z salą operacyjną i kontaktem z personelem medycznym. Czas wykonania adenotomii jest krótki i waha się między 20-30 min. Lekarz adenotomem (narzędziem zgiętym na końcu w kształcie litery „U”) usuwa jednym, zdecydowanym ruchem trzeci migdałek. Po wycięciu struktury, występujące krwawienie jest na ogół nieznaczne i ustępuje samoistnie. Rany nie trzeba zaopatrywać szwami. Goi się ona dość szybko. W pierwszych dniach po operacji należy stosować odpowiednią dietę ograniczającą bardzo gorące, kwaśne i ostre potrawy. Pacjent podczas zabiegu oraz zaraz po wybudzeniu otoczony jest profesjonalną opieką personelu medycznego. Zostaje zaopatrzony w leki przeciwbólowe. Kiedy stan chorego jest dobry, możliwe jest wypisanie go do domu jeszcze tego samego dnia. Najczęściej jednak wymagana jest krótkotrwała hospitalizacja. Powikłania zabiegu występują bardzo rzadko. Należą do nich zakażenie rany pooperacyjnej, długotrwałe krwawienie, uszkodzenie struktur leżących w pobliżu migdałka (bardzo rzadko), powikłania związane ze znieczuleniem.

Wskazania

 • znaczne ograniczenie drożności nosogardzieli
 • poważne trudności w oddychaniu przez nos
 • występowanie bezdechów sennych, chrapania
 • twarz adenoidalna (gapowaty wyraz twarzy)
 • wady zgryzu
 • nawracające/przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych
 • przewlekłe/nawracające wysiękowe zapalenie ucha

Przeciwwskazania do zabiegu

 • choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi np. (hemofilia)
 • przyjmowanie leków immunosupresyjnych, leków rozrzedzających krew
 • rozszczep podniebienia
 • czynna infekcja dróg oddechowych, podwyższona temperatura ciała

Przebieg zabiegu

Najbardziej preferowaną formą znieczulenia stosowaną w adenotomii jest znieczulenie ogólne. Pacjent zasypia na czas zabiegu, nie czuje bólu i nie pamięta tego co działo się podczas operacji. Jest to szczególnie korzystne dla dzieci. Ogranicza się im w ten sposób stres związany z salą operacyjną i kontaktem z personelem medycznym. Czas wykonania adenotomii jest krótki i waha się między 20-30 min. Lekarz adenotomem (narzędziem zgiętym na końcu w kształcie litery „U”) usuwa jednym, zdecydowanym ruchem trzeci migdałek. Po wycięciu struktury, występujące krwawienie jest na ogół nieznaczne i ustępuje samoistnie. Rany nie trzeba zaopatrywać szwami. Goi się ona dość szybko

Adenotomia (usunięcie migdałka gardłowego)

Cena:

Od 5500 zł

Korzyści z zabiegu

 • zaprzestanie chrapania
 • prawidłowy rozwój twarzoczaszki
 • ustąpienie dolegliwości związanych z nawracającym zapaleniem ucha
 • poprawienie koncentracji i skupienia uwagi

Zalecenia po zabiegu

 • ograniczyć przyjmowanie pokarmów i napojów w pierwszych godzinach po zabiegu
 • ograniczyć przyjmowanie pokarmów zbyt gorących, pikantnych, kwaśnych
 • dieta w pierwszych dniach po zabiegu powinna być półpłynna
 • ograniczyć wysiłek fizyczny
 • przez kolejne 5-7 dni niewskazany jest wysiłek fizyczny oraz spożywanie gorących i drażniących pokarmów
 • zaleca się wypoczynek i ograniczenie kontaktów z innymi osobami celem zmniejszenia ryzyka infekcji