Ocena: 5.0/5.0

Informacje o zabiegu

W celu uzyskania jak najlepszych wyników, również estetycznych operacja rekonstrukcji piersi  wykonywana jest po zakończeniu radio- lub chemioterapii. Operację nazywamy wówczas rekonstrukcją odroczoną. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest również rekonstrukcja natychmiastowa. W tej sytuacji chirurg w czasie jednej operacji usuwa nowotwór z częścią lub całą piersią i od razu uzupełnia ubytek. Dobór metody rekonstrukcji powinien być indywidualny. Zależy od stanu ogólnego kobiety, uwarunkowań miejscowych po wcześniejszym leczeniu , jej osobistego wyboru oraz motywacji.

Zabieg rekonstrukcji piersi (po amputacji) z użyciem ekspandera tkankowego polega na początkowym rozprężeniu tkanek i wytworzenia nadmiaru skóry, pod którą wszczepia się implant.

Wskazania

 • amputacja piersi z przyczyn nowotworowych
 • wrodzony brak piersi

Przeciwwskazania do zabiegu

 • uogólniony proces nowotworowy
 • niezakończony proces leczenia przyczynowego
 • planowana radioterapia
 • zły ogólny stan zdrowia
 • nieleczone choroby przewlekłe (np. cukrzyca, choroby nerek, płuc, serca i tarczycy)

Przebieg zabiegu

Operacja rekonstrukcji piersi wykonywana jest w znieczuleniu ogólnym i obejmuje odtworzenie niedostatku powłok oraz wytworzenie wyniosłości piersi. W czasie operacji chirurg dąży do nadania nowej piersi właściwego kształtu, tak aby odtworzona pierś miała wygląd jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Możliwe jest również odbudowanie brodawki sutkowej i jej otoczki. W uzasadnionych przypadkach chirurg może wykonać również korekcję piersi przeciwległej dla uzyskania symetrii.

rekonstrukcja piersi po amputacji za pomocą ekspandera 1dayclinic szpital gdańsk

Cena:

Od 15000 zł

Korzyści z zabiegu

 • pozytywna zmiana wyglądu
 • znaczna poprawa samopoczucia
 • rekonstrukcję piersi

Zalecenia po zabiegu

 • Należy pamiętać, że po operacji rekonstrukcji piersi trzeba używać specjalny gorset uciskowy. Pozwoli to zapobiec różnym komplikacjom, takim jak np. krwiaki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia kontraktury kapsułkowej. Po operacji przewidziane są także wizyty kontrolne. Po operacji chirurg ustali terminy wizyt kontrolnych.

Lekarze wykonujący zabieg