Ocena: 5.0/5.0

Informacje o zabiegu

Adenotomia z tonsyllektomią jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu lub ścięciu nadmiaru tkanki limfatycznej migdałka gardłowego, zwanego inaczej trzecim migdałkiem oraz wycięciu migdałków podniebiennych. Zabieg ten musi być poprzedzony badaniem wykonanym przez lekarza laryngologa. Specjalista stawia diagnozę na podstawie charakterystycznych objawów towarzyszących przerostowi migdałka, a także po wykonaniu rynoskopii tylnej (wymagającej użycia lusterka laryngologicznego) i przedniej. Niekiedy lekarz decyduje się na badanie endoskopowe z użyciem miękkiego, giętkiego fiberoskopu wprowadzanego do nosogardzieli. Po postawieniu diagnozy wybierane jest najodpowiedniejsze leczenie.

W pierwszych dniach po operacji należy stosować odpowiednią dietę ograniczającą bardzo gorące, kwaśne i ostre potrawy. Pacjent podczas zabiegu oraz zaraz po wybudzeniu otoczony jest profesjonalną opieką personelu medycznego. Zostaje zaopatrzony w leki przeciwbólowe. Kiedy stan chorego jest dobry, możliwe jest wypisanie go do domu jeszcze tego samego dnia. Najczęściej jednak wymagana jest krótkotrwała hospitalizacja. Rzadkie powikłania po zabiegu to:  zakażenie rany pooperacyjnej, długotrwałe krwawienie, uszkodzenie struktur leżących w pobliżu migdałka (bardzo rzadko), powikłania związane ze znieczuleniem. Najczęstszym powikłaniem jest przedłużające się krwawienie. W większości przypadków ustępuje ono samoistnie po około dwóch tygodniach. Po operacji może wystąpić również różnica w zabarwieniu głosu. Wynika to ze zmiany przestrzeni rezonacyjnej w jamie ustnej i jest szczególnie istotne dla śpiewaków, aktorów itp. Po operacji pacjent powinien wypoczywać, ograniczyć wysiłek fizyczny do minimum.

Wskazania

 • znaczne ograniczenie drożności nosogardzieli
 • poważne trudności w oddychaniu przez nos
 • występowanie bezdechów sennych, chrapania
 • twarz adenoidalna (gapowaty wyraz twarzy)
 • wady zgryzu
 • nawracające/przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych
 • przewlekłe/nawracające wysiękowe zapalenie ucha
 • przewlekłe lub nawracające zapalenie migdałków
 • ropień okołomigdałkowy
 • posocznica pochodzenia migdałkowego
 • istotny przerost migdałków utrudniający oddychanie
 • podejrzenie guza migdałków
 • nawracające anginy
 • uporczywe cuchnienie z ust w wyniku obfitego wytwarzania czopów migdałkowych

Przeciwwskazania do zabiegu

 • choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi np. (hemofilia)
 • przyjmowanie leków immunosupresyjnych, leków rozrzedzających krew
 • rozszczep podniebienia
 • czynna infekcja dróg oddechowych, podwyższona temperatura ciała
 • brak zgody pacjenta
 • stosowanie leków rozrzedzających krew
 • ciężkie skazy krwotoczne
 • zły ogólny stan chorego
 • choroby uniemożliwiające zastosowanie narkozy
 • uczulenie na leki znieczulające

Przebieg zabiegu

Najbardziej preferowaną formą znieczulenia stosowaną w adenotomii z tonsyllektomią jest znieczulenie ogólne. Jest to szczególnie korzystne dla dzieci. Ogranicza się im w ten sposób stres związany z salą operacyjną i kontaktem z personelem medycznym. Czas wykonania adenotomii jest krótki i waha się między 20-30 min. Lekarz adenotomem (narzędziem zgiętym na końcu w kształcie litery „U”) usuwa jednym, zdecydowanym ruchem trzeci migdałek. Nadmierne krwawienie hamuje się przez ucisk, podwiązanie naczynia. Rany nie trzeba zaopatrywać szwami. Goi się ona dość szybko.

Cena:

Od 7000 zł

Korzyści z zabiegu

 • zaprzestanie chrapania
 • prawidłowy rozwój twarzoczaszki
 • ustąpienie dolegliwości związanych z nawracającym zapaleniem ucha, infekcji dróg oddechowych
 • poprawienie koncentracji i skupienia uwagi
 • poprawa oddychania
 • swobodny oddech
 • ustąpienie uporczywego, nieprzyjemnego zapachu z ust

Zalecenia po zabiegu

 • ograniczyć przyjmowanie pokarmów i napojów w pierwszych godzinach po zabiegu
 • ograniczyć przyjmowanie pokarmów zbyt gorących, pikantnych, kwaśnych
 • dieta w pierwszych dniach po zabiegu powinna być półpłynna
 • ograniczyć wysiłek fizyczny
 • stosowanie środków przeciwbólowych według zaleceń lekarza
 • regularne kontrole u lekarza w celu obserwacji rany pooperacyjnej