Ocena: 5.0/5.0

Informacje o zabiegu

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego polega na zastąpieniu uszkodzonej tkanki więzadła ścięgnem pobranym od pacjenta (autograft) lub od dawcy (allograft). W celu pobrania ścięgien od Pacjenta pod kolanem należy wykonać nacięcie wielkości 2-3 cm, po czym pobierane jest ścięgno mięśni. Następnie przygotowywane jest nowe więzadło. Do dokończenia procedury zrekonstruowania konieczne jest wywiercenie kanału w kości piszczelowej i udowej oraz przeciągnięcie przez kanały przeszczepu więzadła.

Operacja ACL wykonywana jest w znieczuleniu podpajęczynówkowym (od pasa w dół). Zabieg wykonywany jest metodą endoskopową.

Wskazania

 • Gdy w stawie kolanowym pod wpływem różnych czynników doszło do jednej lub kilku patologii. Patologie te dotyczą wewnętrznych struktur stawu kolanowego, takich jak: łąkotka (struktury o kształcie dysku stabilizujące staw kolanowy), chrząstka stawowa (struktura zapewniająca płynny ruch kolana), błona maziowa (wewnętrzna część stawu kolanowego), aparat torebkowy stabilizujący rzepkę.
 • Ponadto, występujące patologie mogą mieć wpływ na proces powolnego uszkadzania się stawu, co w konsekwencji może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych. Zmiany zwyrodnieniowe powodują dysfunkcję stawu i dolegliwości bólowe.

Przeciwwskazania do zabiegu

 • choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia krwi, powodującymi nadmierne krwawienie, np. hemofilia
 • obniżenie odporności poprzez leki immunosupresyjne lub zakażenie wirusem HIV
 • przyjmowanie leków rozrzedzających krew
 • zaawansowana cukrzyca
 • infekcje
 • podwyższenie temperatury ciała
ACL rekonstrukcja więzadła metodą endoskopową

Cena:

Od 13950 zł

Korzyści z zabiegu

 • zostanie przywrócona częściowo lub w pełni ruchomość stawu kolanowego
 • zapobiegniemy dalszemu zwyrodnieniu stawu
 • ograniczymy dolegliwości bólowe, które towarzyszyły chorobie

Zalecenia po zabiegu

 • Początkowo pacjent powinien odciążyć operowane kolano i wypoczywać.
 • W pierwszych tygodniach po zabiegu zaleca się stosowanie kul ortopedycznych.
 • Do pełnego powrotu do zdrowia niezbędne jest rozpoczęcie rehabilitacji.