Specjalista chorób oczu z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem.. Zajmuje się chirurgią okulistyczną, specjalizując się w operacjach zeza oraz zaćmy. W chirurgii zeza u dorosłych stosuje metodę szwów regulowanych. Wśród lekarzy pierwszego kontaktu i diabetologów propaguje najnowszą wiedzę i najlepsze praktyki na temat opieki okulistycznej nad pacjentem z cukrzycą.
Dr Maciej Gawęcki specjalizuje się też w obrazowej diagnostyce okulistycznej, szczególnie w angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej oraz optycznej koherentnej tomografii (OCT).  Wykonuje iniekcje doszklistkowe przy leczeniu AMD, cukrzycy i zakrzepów naczyń. Jest autorem wielu publikacji dotyczących leczenia chorób oczu.
Dr Gawęcki jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1994. Pięć lat później został stypendystą Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego w szpitalu Moorfields w Londynie na Oddziale Strabologicznym. Specjalizację II stopnia w okulistyce uzyskał w 2001 roku. W tym samym roku obronił też pracę doktorską „Niedowidzenie bez zeza w badaniach klinicznych”. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Katedrze i Klinice Chorób Oczu Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2002 do 2006 roku był Zastępcą Ordynatora w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, a od 2007 roku do teraz jest Ordynatorem Oddziału Okulistycznego Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.
Od dnia 01.10.2014 r. objął stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. Równolegle z pracą kliniczną dr Gawęcki założył w 1998 roku własną praktykę lekarską, którą rozwinął w ciągu kilkunastu lat w prężnie działającą Poradnię Okulistyczną Dobry Wzrok, z siedzibą główną w Gdańsku i dwoma filiami: w Pucku i Kielnie.
W styczniu 2016 roku została wydana książka dr Gawęckiego pt. „Angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa. Praktyczny podręcznik”.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje

2015 © Copyright - Szpital Chirurgii Jednego Dnia w Gdańsku