Komercyjna wizyta kwalifikująca do zabiegu

Pierwszego roboczego dnia po zakupie produktu skontaktujemy się z Tobą w celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty.

Prosimy każdorazowo o okazywanie aktualnego dokumentu tożsamości podczas realizacji wykupionych usług.

Jeżeli chcesz przed opłaceniem wybrać datę i godzinę konsultacji skorzystaj z portal.etermed.pl