Studia medyczne ukończył w roku 2003 w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 2006 — 2015 zatrudniony był w Oddziale Urologii Szpitala Specjalistycznego W Słupsku od 2015 r. zatrudniony w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, na stanowisku Starszego Asystenta. Specjalizację II stopnia oraz tytuł FEBU ( Fellow of the European Board of Urology) w zakresie Urologii uzyskał zdając Europejski Egzamin Specjalizacyjny pod Patronatem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w 2014 r. W 2011 r. decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AMG otrzymał stopień doktora nauk medycznych. Opublikował oraz wygłosił około 20 prac w piśmiennictwie krajowym , zagranicznym oraz na zjazdach krajowych i zagranicznych. W trakcie pracy Zawodowej odbył staż szkoleniowy specjalizacyjny w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej w roku 2011 oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Sztrasburgu w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej w roku 2016 zakończonym zdaniem egzaminu teoretycznego i praktycznego z zaawansowanych technik laparoskopowych w chirurgii urologicznej.

Członek licznych towarzystw naukowych w kraju i za granicą: Polskiego Towarzystwa Urologicznego , Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Uczestnik licznych kongresów w kraju i zagranicą: AUA ( Kongres American Urological Association) Orlando-2008, Rak nerki Chicago 2009r, SIU (kongres Societe Internationale d’Urologie )Shanghai – 2009r European Blader Cancer Interactive Forum Dublin -2009r , Zaawansowane techniki laparoskopowe w Urologii Onkologicznej -Klinika Urologii Toruń 2015, AUA ( Kongres American Urological Association) New Orlean-2015,Zaawansowane techniki laparoskopowe w Urologii Onkologicznej -Klinika Urologii Szczecin 2015 ,World Congress of Endourology Cape Town RiRS workshop -2016, Semi live surgery Heidelberg – 2017, World Congress of Endourology Vancouver , RiRS workshop- 2017 -2016Sympozjum XXV Sekcji Endourologii i ESWL Bydgoszcz -2018,RiRS workshop Piaseczno -2018.

Uczestnik w dorobku zawodowym przeszło 1000 zabiegów operacyjnych w zakresie kamicy górnych dróg moczowych, jak również od 2016 r liczne operacje w zakresie giętkiej wewnątrznerkowej fiberoskopii – RIRS.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje

2015 © Copyright - Szpital Chirurgii Jednego Dnia w Gdańsku